Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Obrt za posredovanje u prometu nekretnina (dalje; AG NEKRETNINE), kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani sa web stranice www.agnekretnine.hr, (dalje u tekstu: web stranice), i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih agenciji  AG NEKRETNINE kao korisniku putem ovih web stranica u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u prijavni obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama AG NEKRETNINE unaprjeđenje oglašavanja  i istraživanje tržišta). Obradi osobnih podataka u marketinške svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

AG NEKRETNINE s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

AG NEKRETNINE  štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je agencija AG NEKRETNINE, vl. Alma Gazetić, Dovičići 55, 51216 Viškovo.
Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama.

Opoziv privole možete podnijeti osobno u uredu agencije  te  poštom na gore navedenu adresu  ili e-poštom na adresu: info@agnekretnine.hr.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da agencija AG NEKRETNINE  kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o novim uslugama i/ili proizvodima agencije.
Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

Zaštita osobnih podataka
Prilikom obrade osobnih podataka Agencija jamči da se isti obrađuju sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata.
Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Agenciji, odnosno kod trećih osoba s kojima je Agencija u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom.

Prikupljanje osobnih podataka
Kako bi Agencija mogla s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.).
Agencija osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge posredovanja ili/i zastupanja.
Podaci za koje postoji zakonska obveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, poslovanje kreditnih institucija, poreznim propisima i propisima koji reguliraju administrativnu suradnju u području poreza, propisima koji reguliraju stambenu štednju, potrošačko i stambeno potrošačko kreditiranje, tržište kapitala i upravljanje fondovima te drugi.

Obrada osobnih podataka
Svi podaci koje je Agencija doznala o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (poslovna tajna). Agencija neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.
U tom smislu, važno je znati na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:
  • voditelj obrade - kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite proizvode i usluge
  • izvršitelj - kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade.
U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Agencija omogućava ispitanicima pravo prigovora na obradu.

Prava klijenata
Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:
  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade.
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka.
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni.
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama.
  • opozvati privolu temeljem koje Agencija obrađuje osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana.
U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na adresu: AG NEKRETNINE, vl. Alma Gazetić, Dovičići 55, 51216 Viškovo, e-mail porukom na adresu : info@agnekretnine.hr ili  u uredu Agencije na navedenoj adresi.